Možnosti studia na Energetickém ústavu


Den otevřených dveří na odborech EU

Kde nabýt energii do Vaší profesní kariéry? Přijďte se k nám podívat, rádi si s Vámi popovídáme o možnostech v navazujícím magisterském studiu. Dny otevřených dveří se konají zvlášť na každém odboru v několika různých termínech.


Energetický ústav na Fakultě strojního inženýrství zajišťuje výuku ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání a v energetickéo oblasti v rámci akreditace garantuje v každém stupni svůj studijní program:


Video: Představení laboratoří Energetického ústavu

Kromě výše uvedených vlastních studijních programů jsou na Energetickém ústavu zajišťovýny předměty v dalších akreditovaných studijních programech, jako například

  • Termomechanika
  • Hydrodynamika
  • Hydraulické stroje
  • Energetické stroje
  • Praktická energetika
  • Seminář aplikované termomechaniky