Hydromechanika

Hydromechanika má seznámit studenty se základními zákony a teoriemi mechaniky kapalin a plynů (tekutin) tak, aby byli schopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování. Získané znalosti jsou předpokladem pro pochopení teoretických základů moderních technických disciplin.

Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Facebooku

Karta předmětu

Prezentace z přednášek v pdf

Přednášky pro letní semestr akadamického roku 2020/2021 (doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.):

  • Einsteinova sumační symbolika - vektorový počet
  • Výpočet hydrostatické síly na plochu
  • Metoda náhradní plochy
  • Rovnice kontinuity 
  • Pohybové rovnice
  • Bernoulliho rovnice 
  • Věta o změně hybnosti 

 

Cvičení

Na stránkách www.hydromechanika.cz naleznete podklady ke cvičením z předmětu 5HY, rovněž jsou zde umístěny aktuální podklady k laboratorním cvičením.