Laboratoř větracích systémů

Odbor termomechaniky a techniky prostředí EÚ FSI VUT v Brně provozuje laboratoř větracích systémů s kvalitním experimentálním zařízením a současnými měřicími přístroji. Laboratoř umožňuje řešení širokého spektra problémů souvisejících s prouděním vzduchu pomocí moderních optických metod. Laboratoř je navržena a vybavena zejména pro zkoušení zařízení určených k ventilaci místností a kabin dopravních prostředků. V současnosti je zde prováděn např. výzkum a vývoj větracích vyústek kabin automobilů, jejich provozní měření a probíhá zde také základní výzkum proudění v trubicích a blízkosti stěn.

Pro studium proudění jsou k dispozici moderní optické diagnostické metody: laserová Dopplerovská anemometrie nebo PIV - Particle Image Velocimetry a také klasické a dlouhodobě vyvíjené metody jako je termoanemometrie se žhavenými drátky a filmy. K vizualizaci proudění vzduchu se využívá metoda zavádění kouře/mlhy nebo bublin s osvětlením pomocí tzv. laserového nože a záznamem obrazu pomocí rychlé kamery nebo fotoaparátu.

Součástí vybavení laboratoře je počítačově řízené měření běžných charakteristik proudění, jako jsou průtoky, tlakové ztráty a teploty v prostředí NI LabView idalší, v technice prostředí často sledované fyzikální veličiny (vibrace a hluk, tlak v tekutinách, teploty). K vizualizaci a zpracování výsledků slouží programy Origin, Tecplot, AutoCAD a Matlab.

Přístrojové vybavení

Vybrané realizované projekty

  • Škoda auto a.s. (Analýza směrování a homogenity proudu vzduchu z ofukovačů palubní desky automobilu, Proudění v blízkosti defrostové mřížky palubní desky) (2007-2011)
  • Evektor, spol. s r.o. (Vizualizace proudění, Vizualizace Coandova jevu) (2007-2009)
  • Honeywell, spol. s r.o.: návrh řešení klimatizační jednotky pro zkoušky turbokompresorů (2011)
  • TTS eko s.r.o. Třebíč (Posouzení možností snížení hluku v dispečinku kogenerační jednotky ORC, Charakter hluku generovaného kogenerační jednotkou ORC) (2005)
  • Busch Vakuum s.r.o. (Analýza tlaku v odsávacím potrubí vývěvy během cyklu v závodě Technistone) (2007-2008) 
  • SOMA Lanškroun, Vývoj sušícího systému pro flexotiskové linky MINI a QUICK (2004, 2005), Nová generace flexotiskových strojů (2006), Vývoj odsávacího systému pro podélné řezačky BMS/Compact (2005)

Vybrané publikace a výsledky

  • Ležovič T., Lízal F., Jedelský J., Jícha M., HVAC automotive vents evaluation and their performance, HVAC&R Research 19 (2013) 8, 1073-1082 (ISSN 1078-9669)

Ostatní výstupy

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266