Laboratoře OFI

Do portfolia laboratoří a odborných učeben Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana spadá těžká hydraulická laboratoř (THL). Laboratoř se rozkládá na ploše 800 m2 v přízemí a ve dvou suterénech. Největším a nejpoužívanějším zkušebním stanovištěm je Univerzální zkušební stanice (UZS). Dalším zkušebním stanovištěm je samostatná Zkušební stanice čerpadel a armatur (ZSČA).


Univerzální zkušební stanice

UZS je konstruována pro měření výkonových a kavitačních charakteristik modelů Francisových a Kaplanových vodních turbín, reverzních vodních turbín a odstředivých čerpadel do výkonu 300 kW.

Zkušební stanice čerpadel a armatur

Stanice je určena pro výkonové a kavitační zkoušky modelů odstředivých čerpadel do výkonu 75 kW a měření odporových, průtokových a kavitačních charakteristik regulačních armatur do velikosti DN100.