Laboratoř vícefázové mechaniky tekutin

Pracoviště má 25leté zkušenosti ve výzkumu rozprašovacích trysek. Pro tuto činnost provozuje v ČR unikátní laboratoř s vybavením, které je srovnatelné s jinými špičkovými evropskými pracovišti. Typické využití je výzkum a diagnostika atomizačních trysek pro energetiku, spalovací komory turbomotorů, čištění plynů (odsiřování, CCS), chlazení v ocelářském průmyslu, spalování odpadních paliv, farmaceutický průmysl a vlhčení vzduchu.

Laboratoř je zaměřena na experimentální výzkum vícefázového proudění. Laboratorní zařízení umožňuje zejména zkoušení trysek ve velkém rozsahu provozních tlaků, průtoků a provozních kapalin na zkušebním zařízení s komplexním měřením jejich vlastností: průtočné charakteristiky, vnitřní proudění, časově/frekvenčně a prostorově rozlišené charakteristiky velikosti, rychlosti a koncentrace kapek ve spreji, hmotnostní toky kapaliny, geometrie spreje. Reálné podmínky sprejů a dalších dvoufázových disperzních systémů v různých aplikacích lze zkoumat i v proudícím prostředí v aerodynamickém tunelu nebo s ohřevem či chlazením rozstřikované kapaliny.

                   Videa a galerie            Publikace a výsledky                  

 

Čím se zabýváme ...

Číst více

 • Výzkum, vývoj a zkoušení různých typů rozprašovacích trysek, injektorů a nebulizérů
 • Návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent s pomocí vlastních metodik, návrh trysek pro vysoce viskozní kapaliny, odpadní paliva a suspenze s pevnými částicemi
 • Měření vlastností sprejů s využitím moderních laserových diagnostických metod jako vstupní data pro počítačové (CFD) modely
 • Vizualizace vnitřního proudění v tryskách a výzkum dvoufázového toku
 • Výpočet dvoufázového výtoku – kapalina-plyn s vlastním softwarem
 • Hodnocení stability sprejů pomocí publikovaných i vlastních metod


Video: Measurement of spray properties of Slinger atomizer


Video: Comparison of experimental and numerical approach for internal flow simulation of Simplex atomizer

Přístrojové vybavení ...

Číst více

Vybrané realizované projekty ...

Číst více

 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP (2015)
 • Provyko s.r.o.: Měření a analýza příčin vibrací vzduchovodu v Teplárně Košice (2016)
 • ViskoTeepak s.r.o.: Analýza pracovních činností strojů s využitím vysokorychlostní kamery (2016, 2020)
 • Česká zemědělská univerzita: Měření a analýza rychlosti proudění uvnitř mulčovače (HS13657214) (2016)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.: návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, (SR13757047) (2017)
 • Honeywell, spol. s r.o.: Směšování proudu vzduchu s plynem před hořákem, (SR13757110) (2017)
 • SÚJCHBO: Ověření citlivosti čítače PortaCount, (SR13757211) (2017)
 • SVS FEM: Návrh řešení trysek pro vlhčení spalin (Elektrárna Ledvice, 2020)
 • VŠB: Charakterizace spreje tlakových trysek metodou PDA (2019)
 • ZVVZ: Návrh řešení chlazení kouře s popílkem (2018)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (1999-2000, 2011-2012, 2014, 2018-2019)
 • Skala Medica: Posouzení trysek pro rozstřik cytostatik, Analýza rizik (2020)
 • BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.: Inovace balonového hořáku Ignis+ (2020)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (2003-2006)
 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (2002-2005)

Vybrané realizované projekty smluvního výzkumu a vývoje ...

Číst více

 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Návrh vstřikovacích uzlů pro bioplynové stanice (2010, 2011)
 • Honeywell, spol. s r.o.: návrh řešení klimatizační jednotky pro zkoušky turbokompresorů, (HS 13100051) (2011)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (1999–2000, 2011-2012, 2014, 2018-2021)
 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • Provyko s.r.o.: Měření a analýza příčin vibrací vzduchovodu v Teplárně Košice (2016), Školení - Chyby a nejistoty měření v energetice (2020)
 • ViskoTeepak s.r.o.: Analýza pracovních činností strojů s využitím vysokorychlostní kamery (2016, 2020, 2021)
 • Česká zemědělská univerzita: Měření a analýza rychlosti proudění uvnitř mulčovače (HS13657214) (2016)
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.: návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, (SR13757047) (2017)
 • Honeywell, spol. s r.o.: Směšování proudu vzduchu s plynem před hořákem, (SR13757110) (2017)
 • SÚJCHBO: Ověření citlivosti čítače PortaCount, (SR13757211) (2017)
 • Tenza a.s.: Posouzení kvality rozstřiku... (2018)
 • ZVVZ: Návrh řešení chlazení kouře s popílkem (2018)
 • Skala Medica: Posouzení trysek pro rozstřik cytostatik, Analýza rizik (2020)
 • BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.: Inovace balonového hořáku Ignis+ (2020-2023)
 • SVS FEM: Návrh řešení trysek pro vlhčení spalin (Elektrárna Ledvice, 2020), Výzkum proudových polí v okolí 3d tiskárny pomocí Time-resolved PIV (Prusa research, 2021)
 • EKOSPAL CZ, s.r.o.: Analýza vlastností trysek pro deNOx (2021-2022)
 • Jacobs Clean Energy s.r.o.: Analýza spreje u trysek CHNR ETE Temelín (2021-2022)

Ostatní výstupy ...

Číst více

 • Jícha M., Jedelský J., Sláma J., Vysoké učení technické v Brně: Dvoumédiová effervescent tryska. 298870, patent. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (2008)
 • Jedelský J., Jícha M., Sláma J., Vysoké učení technické v Brně: Třímédiová tryska. reg. n. CZ 296739 B6, patent. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (2006)
 • In-house software pro problémy dvoufázového proudění
 • Jedelský, J., Cejpek, O., Malý, M. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Větrný tunel. 309563, patent. (2023)

Spolupracujeme s ...

Číst více

 • Budapest University of Technology and Economics, Hungary (Dr. Józsa)
 • Lund University, Division of Combustion Physics, Sweden (Dr. Berrocal)
 • Lodz University of Technology (PL), Faculty of Process and Environmental Engineering (dr. Gladyszewski and prof. Górak)
 • Indian Institute of Technology Tirupati (Dr. Madan Mohan Avulapati)
 • Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal (dr. Moita)
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Německo
 • VZLÚ v rámci projektu ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA), projekt 7. RP
 • Loughborough University, UK
 • Erlangen Universitaet, Německo
 • MVB OPAVA.CZ
 • EKOL ENERGO s.r.o.
 • ERC

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266