Technika prostředí ITP

Úkolem kurzu je seznámit studenty s teoretickým základem techniky  využívané k vytváření optimálního stavu vnitřního prostředí budov, s návrhem a provozem zařízení pro úpravu tepelného stavu prostředí, vlhkosti i čistoty vzduchu a se základy technické akustiky. Cílem je  naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky při řešení základních úloh z větrání, klimatizace a vytápění.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičeních dle studijního řádu je povinná.
 • Podmínkou pro udělení zápočtu je řádné absolvování všech cvičení a splnění podmínek průběžné kontroly studia prováděné učitelem studijní skupiny.

Podmínky udělení zkoušky

 • Zkouška je písemná a ústní konaná v jednom dni. Jsou zadány dvě teoretické otázky a dva příklady. Pro výpočtové řešení příkladů pomocí kapesního kalkulátoru může student použít literaturu, kterou si přinese ke zkoušce. Na výsledném hodnocení zkoušky se zadané teoretické otázky a příklady podílejí rovným dílem.

Podpory výuky

Studijní materiály

 • Kolektiv autorů, Chladicí a klimatizační technika, Svaz chladicí a klimatizační techniky, Praha 2012
 • 40 lessons on refrigeration and air conditioning, syllabus kurzu na IIT Kharagpur 
 • ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. 1. vyd. Přerov: Antonín Žeravík, 2003, 311 s. ISBN 80-239-0275-x.
 • Sauer,H.J. - Howell,R.H.:: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning. ASHREA Handbook, Georgia 1993
 • Rosaler,R.,C.: HVAC Handbook. McGraw-Hill, New York 2004
 • McQuiston, F.C.-Parker,J.D.-Spitler, J.D.: Heating, Ventilating and Air Conditioning, Analysis and Design. John Wiley and Sons, 2005
 • Nový,R.:: Hluk a chvění. Vydavatelství ČVUT, Praha 1995
 • Chyský, J. - Hemzal, K.: Větrání a klimatizace. TP 31, Bolit - B press Brno, 1993
 • Nový R. a kol.: Technika prostředí. Vydavatelství ČVUT, 2000
 • Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, Jefffrey D. Spitler: Heating,Ventilating and Air Conditioning: Analisis and Design. John Wiley and Sons, 2005

Zajímavosti

 • Tento kurz byl vytvořen díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol - projekt č. FRVŠ 1342/2013/B1/b a firmy Emerson Climate Technologies, která poskytla výukové pomůcky.

Kontakt

doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: charvat@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 245