Přenos tepla a látky IPT

V předmětu Termomechanika jste se naučili, jak spočíst množství tepla, které musíte přivést do nějakého oběhu. Např. pro výrobu páry v elektrárně – viz oběh parostrojního zařízení, tj. jednoduchá soustava Kotel – Turbína – Kondenzátor – Čerpadlo, ale už nevíte, zda jste schopni toto množství tepla přivést (v kotli) nebo odvést (v kondenzátoru) v rozumné době a na přijatelné tzv. teplosměnné ploše, tj. jestli bude dostatečně velký povrch trubek. Nebo jiný příklad, chlazení elektroniky: umíte z tepelné bilance spočíst, kolik tepla musíte odvést třeba z desky osazené elektronikou, aby se nepřehřála a nespálila, tj. nepřekročila povolenou teplotu, ale jak zajistit, aby toto teplo bylo skutečně odvedeno. Postačuje plocha povrchu? Nebo je třeba tento povrch „rozšířit“ o žebra? A bude takové chlazení elektroniky fungovat v beztížném stavu, pokud nepoužiji ventilátor? Nebo další příklad: spočtete, jaké množství tepla musím přivést, abych ohřál nějaké těleso na určitou teplotu, ale co když to teplo budu přivádět příliš rychle, může dojít v důsledku tepelných pnutí k poruše materiálu tělesa, jak tedy zjistit rychlost ohřevu? A tedy průběh teplot v čase? Nebo jak je možné, že v zimě, i když je teplota vzduchu nad nulou, může povrch silnice namrznout? Nebo ještě jeden příklad, který asi všichni znáte z vlastní zkušenosti. Obyčejná žárovka (dnes se jí říká spíše „tepelný zdroj“). Jak zjistit, kolik energie třeba 60W žárovky jde do světla a kolik do tepla? Toto vše a mnohem více se naučíte v předmětu Přenos tepla a látky, který vám dá základy jak teoretické tak řešení praktických úloh.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • Podmínkou pro udělení zápočtu je návštěva všech cvičení a absolvování dvou průběžných písemných testů během semestru.

Podmínky udělení zkoušky

  • Závěrečná zkouška se koná formou řešení příkladů s disponibilním časem 4 hodiny.
  • Zkouška je tzv. otevřeného typu, tj. je možno použít odbornou literaturu (skripta, kniky) a poznámky z přednášek. Použití poznámek z cvičení je nepřípustné.
  • Výsledná známka je složena ze známky z testů s váhou po 15% (každý z testů 15% váha, tj. celková váha testů je 30%) a známky ze závěrečné zkoušky s váhou 70%. Výsledná zkouška se skládá z řešení většinou 3 až 4 příkladů, každý s různou váhou podle obtížnosti.

Kontakt

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: hejcik@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 284

prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jicha@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 271