Klimatizace a tepelná čerpadla 0KT

Jak funguje tepelné čerpadlo? Z jakých komponent se skládá? Jak zaručit jeho hospodárný provoz?   Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších zajímavých věcí se dozvíš v tomto předmětu.  

Klimatizace a tepelná čerpadla je prakticky orientovaný seminář, který nabízí seznámení se základy konstrukce klimatizačních (chladicích) zařízení a tepelných čerpadel.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • účast na cvičeních dle studijního řádu

Podpory výuky

Studijní materiály

  • Kolektiv autorů, Chladicí a klimatizační technika, Svaz chladicí a klimatizační techniky, Praha 2012
  • 40 lessons on refrigeration and air conditioning, syllabus kurzu na IIT Kharagpur
  • ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. 1. vyd. Přerov: Antonín Žeravík, 2003, 311 s. ISBN 80-239-0275-x.

Zajímavosti

  • Tento kurz byl vytvořen díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol - projekt č. FRVŠ 1342/2013/B1/b a firmy Emerson Climate Technologies, která poskytla výukové pomůcky.

Kontakt

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: hejcik@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 284