Energetický ústav

  Fakulta strojního inženýrství  
  Vysoké učení technické v Brně  

00/00
Odbor termomechaniky a techniky prostředí se zabývá výchovou odborníků v oblasti konstrukce, projekce a provozu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení, zařízení na vytváření optimálního vnitřního prostředí a...
Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana má na brněnské technice více než stoletou tradici. Odbor se zabývá návrhem a   konstrukcí hydraulických strojů a zařízení, projektováním vodních děl, dynamikou...

Novinky