Laboratoře OTTP

Naše pracoviště disponuje lehkými, středně-těžkými a počítačovými laboratořemi o celkové ploše přes 700 čtverečních metrů a experimentálním dvoupatrovým domem.


Experimentální rodinný dům

Experimentální dům představuje unikátní demonstrační stavbu navrženou na zkoumání hybridního větrání a systémy pro úsporu energie při vytápění. V rámci let se dům rozšiřoval o další a další systémy, posledním systémem je kompletní zemní výměník vytvořený v rámci disertační práce.


Klimatická komora

Klimatická komora slouží ke komplexní simulaci okolního prostředí s umělým globálním zářením a současným klimatickým zatížením se střídavými cykly. Komora kombinuje vzájemně mimo jiné vlhký a suchý chlad podle regionálních klimat a umožňující tak napodobení vnějších atmosférických vlivů. Svoji velikostí a provozními parametry jde o unikátní laboratoř v České republice.


Laboratoř aerosolů

Laboratoř aerosolů se zaměřuje na experimentální studium transportu a depozice aerosolů. Laboratoř aerosolů je vybavena moderními přístroji pro přípravu a experimentální studium kapalných i pevných částic. Výzkumné činnosti zde jsou aktuálně zaměřeny např. na objasnění transportu různých typů částic a hodnocení účinnosti jejich depozice při inhalaci do lidských plic.


Laboratoř solárních kolektorů

Laboratoř je vybavena 5 rozdílnými typy solárních kolektorů pro ohřev vody. Okruh každého kolektoru je samostatný, takže lze dělat bilance jednotlivých typů. Data z experimentů jsou potom porovnávána s pokročilou simulací.


Laboratoř sprejů

Laboratoř sprejů představuje unikátní laboratoř trysek s vybavením, které je srovnatelné s jinými špičkovými evropskými pracovišti. Typické využití je výzkum a diagnostika atomizačních trysek pro automobilový průmysl, spalovací komory turbomotorů, odsiřovací zařízení, chlazení v ocelářském průmyslu, spalování odpadních paliv, farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.


Laboratoř tepelného komfortu

Laboratoř je tvořena pracovním týmem zabývající se problematikou spojenou s výzkumem a vývojem v oblasti klimatizačních systémů pro úpravu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků a budovách a následně také testování jejich vlivu na tepelný komfort.


Laboratoř větracích systémů

Laboratoř větracích systémů je kvalitním experimentálním zařízením se současnými měřicími přístroji. Laboratoř umožňuje řešení širokého spektra problémů souvisejících s prouděním vzduchu pomocí moderních optických metod. Laboratoř je navržena a vybavena zejména pro zkoušení zařízení určených k ventilaci místností a kabin dopravních prostředků.


Laboratoř vytápění

Laboratoř vytápění slouží k testování tepelného chování otopných těles a různých provedení podlahového vytápění. Panely zahrnují řadu regulačních a měřicích prvků ovládaných pomocí počítače. Laboratoř slouží především k výukovým účelům.