Zkušební stanice čerpadel a armatur

Stanice je určena pro výkonové a kavitační zkoušky modelů odstředivých čerpadel do výkonu 75 kW a měření odporových, průtokových a kavitačních charakteristik regulačních armatur do velikosti DN100.

Stanice čerpadel a armatur
Stanice čerpadel a armatur

Sběr a vyhodnocování dat probíhá automaticky pomocí měřícího počítače.

Specifikace

  • Potrubní systém, uzavírací a regulační armatury
  • 1 oběhové horizontální čerpadlo SIGMA 100-NVJ-250-26 s parametry Q = 60 l/s, H = 60 m
  • Indukční průtokoměrná souprava KROHNE DN300 (snímač IFM 5100F, převodík SC 100 AS)
  • Sací kotel pro akumulaci vody a tlumení tlakových pulzací o objemu 2,5 m3
  • Vodokružná vývěva SIGMA RV 248-01 pro vytvoření podtlaku v sacím větrníku (až 85 kPA) se soupravou dálkově ovládaných elektrických ventilů pro řízení tlakových poměrů v sacím kotli
  • Stejnosměrný dynamometr DS 736-5/V, brzdný příkon 386 kW, motorový výkon 75 kW, max. kroutící moment 200 Nm, max. otáčky 6000 min-1
  • Stejnosměrný dynamometr SDS 112 S603, brzdný příkon 24 kW, motorový výkon 22,4 kW, max. kroutící moment 100 Nm, max. otáčky 5000 min-1

Výstup modelových zkoušek

  • Měření energetických veličin: Vyhodnocení měrné energie, momentu a otáček. Stanovení energetických charakteristik a účinnosti čerpadel a průtokových charakteristik armatur
  • Měření dynamických veličin: Vyhodnocení tlakových pulzací. Stanovení frekvenčně-amplitudových charakteristik.
  • Kavitační měření: Měření energetických charakteristik pro různou hodnotu NPSH.

Kontakt

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: ofivk@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 590