Odbor termomechaniky a techniky prostředí

Technika prostředí je obor navazujícího magisterského studia, který vychovává odborníky v oblasti konstrukce, projekce a provozu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení, zařízení na vytváření optimálního vnitřního prostředí a řešení úspory energií. Pobyt člověka v budovách má narůstající trend, dnes již činí v průměru podle studie SZÚ 90 % času, čímž se vliv vnitřního prostředí na lidské zdraví umocňuje. S kvalitou prostředí v interiérech je spojován výskyt alergií i některých jiných obtíží spojených s hyperreaktivitou a infekcí dýchacích cest.

 

Spolupracujeme s celou řadou českých i zahraničních firem, kde i naši absolventi nacházejí uplatnění, např.: